T?umaczenia przysi?g?e Krakw
Cennik Krakw (skrcony)

Zestaw dokumentw samochodowych - Niemcy

od 89 PLN brutto

Zestaw dokumentw samochodowych - Austria

od 89 PLN brutto

1 strona t?umaczenia przysi?g?ego
(1125 znakw)

od 29 PLN brutto

wi?cej...

Kontakt Krakw
Nasze us?ugi
 • Dokumenty samochodowe

  Dokumenty samochodoweSpecjalizujemy si? w t?umaczeniu dokumentw samochodowych z j?zyka niemieckiego na polski.

  Zamierzasz zarejestrowa? auto przywiezione z Niemiec lub Austrii? Skorzystaj z naszej promocyjnej ceny na pakiety dokumentw!

 • Urz?d stanu cywilnego

  Urz?d stanu cywilnegoOferujemy kompleksow? obs?ug? j?zykow? dla niemieckoj?zycznych obcokrajowcw w Urz?dach Stanu Cywilnego.

  T?umaczenia przysi?gi ma??e?skiej na ?lubach cywilnych oraz ko?cielnych.

 • Dokumenty urz?dowe

  t?umaczenia dokumentw T?umaczymy dokumenty urz?dowe takie jak:

  akt ma??e?stwa
  ?wiadectwo maturalne
  dyplom uko?czenia studiw wy?szych
  akt urodzenia
  oraz inne

 • Inne t?umaczenia przysi?g?e

  t?umaczenia inne Wykonujemy t?umaczenia przysi?g?e z j?zyka niemieckiego na polski oraz z j?zyka polskiego na niemiecki.
Error
 • XML Parsing Error at 1:653. Error 9: Invalid character

Promocyjna cena na t?umaczenie dokumentw samochodowych - Krakw!!

Tylko teraz komplet dokumentw samochodowych z Niemiec lub Austriiz umow? polsko-niemieck? za89 PLN (w przypadku umowy niemieckiej 99 PLN)!!

Nam mo?na zaufa?! Gwarantujemy Pa?stwu!

Nasza firma stara si? do?o?y? wszelkich stara? aby nasze t?umaczenia by?y:
Gwarancja
 • Wykonywane profesjonalnie, szybko i rzetelnie.
 • Zapewniamy ca?kowit? poufno?? t?umaczonych dokumentw.
 • Wszystkie t?umaczenia s? dokonywane osobi?cie przez t?umacza przysi?g?ego oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwo?ci.

Dogodne terminy odbioru dokumentw:

Oferujemy Pa?stwu dogodne terminy dostarczania i odbioru dokumentw po wcze?niejszym uzgodnieniu telefonicznym:
Szybkie t?umaczenia
 • Mo?liwo?? dostarczenia i odbioru dokumentw w tygodniu w godzinach p?no popo?udniowych i wieczornych.
 • Mo?liwo?? dostarczenia i odbioru dokumentw w weekend.
 • Nasze t?umaczenia s? rwnie? wykonywane w czasie weekendw. Twoje dokumenty nie b?d? czeka? na t?umaczenie od pi?tku do poniedzia?ku.

Polecamy! Wzry umowy kupna - sprzeda?y pojazdu mechanicznego.

Dla Pa?stwa wygody przygotowali?my specjalnie wzry umowy kupna - sprzeda?y pojazdu mechanicznego. Dost?pne s? dwie wersje j?zykowe - niemiecka oraz niemiecka-polska.