Error
  • XML Parsing Error at 1:653. Error 9: Invalid character
Oferta

Dokumenty samochodowe - Krakw

Oferujemy Pa?stwu szybkie, tanie i profesjonalnie wykonane t?umaczenia dokumentw samochodowych z j?zyka niemieckiego na polski.

T?umaczenie dokumentw wykonywane jest zawsze na podstawie orygina?w. Dokumenty mo?na nam dostarczy? na terenie Krakowa w ustalonym wcze?niej dogodnym dla Pa?stwa miejscu oraz terminie. Akceptujemy rwnie? aby oszcz?dzi? Pa?stwa czas dokumenty przes?ane poczt? lub przesy?k? kuriersk?. W przypadku wysy?ki dokumentw e-mailem, przy odbiorze konieczne jest okazanie orygina?w dokumentw w celu sprawdzenia zgodno?ci t?umaczenia z orygina?em. Pozwoli to Pa?stwu ograniczy? ilo?? wizyt koniecznych do wykonania t?umaczenia.

Wzr umowy kupna-sprzeda?y pojazdu mechanicznego.


Dokumenty Samochodowe - Ca?a Polska

Oferujemy t?umaczenia dokumentw samochodowych przes?ane poczt? lub kurierem. Po przet?umaczeniu odsy?amy na podany przez Pa?stwa adres orygina?y oraz t?umaczenie. P?atno?ci mo?na dokonywa? przelewem bankowym. Koszty wysy?ki Poczt? Polsk? priorytetem - 0 PLN, kurierem - 25 PLN.

 

?luby oraz Urz?d Stanu Cywilnego

 

Za?atwiamy sprawy formalne w Urz?dzie Stanu Cywilnego dla niemieckoj?zycznych obcokrajowcw - wykonujemy t?umaczenia przysi?gi ma??e?skiej w czasie ?lubw cywilnych jak i ko?cielnych. T?umaczymy rwnie? akty ma??e?stwa oraz konieczne dokumenty/przysi?gi na ?lubach cywilnych.

 

 

 

 

 

Dokumenty urz?dowe

T?umaczymy dokumenty samochodowe takie jak:

  • akt ma??e?stwa
  • ?wiadectwo szkolne
  • ?wiadectwo maturalne
  • dyplom uko?czenia studiw wy?szych
  • za?wiadczenie o niekaralno?ci
  • akt urodzenia
  • inne